Privacy policy

1. Wydawcą portalu jest PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą przy Pl. Sławika i Antalla 1,
40-163 Katowice, tel./fax centrala +48 (32) 209 13 03, zwana dalej "PTWP".

2. PTWP udostępnia czytelnikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym codzienny newsletter, alerty informacyjne i forum dyskusyjne.

3. Rejestracja konta użytkownika w portalu PTWP jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail i/lub login użytkownika oraz indywidualne hasło użytkownika.

4. PTWP nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów użytkowników na forum dyskusyjnym.

5. PTWP zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

6. PTWP zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

7. PTWP zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do PTWP komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

8. PTWP zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach, alertach, na forum i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

9. Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez PTWP osobom trzecim. PTWP zastrzega jednak, że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić wspomniane dane dotyczące jego osoby odpowiednim organom państwowym w sytuacji, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądowy.

10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) PTWP zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy PTWP. Użytkownik może również w dowolnej chwili zamówić subskrypcję lub zrezygnować z subskrypcji newslettera, alertów i/lub innych usług wymagających rejestracji.

11. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu PTWP i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

12. Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu PTWP.

Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnych

Dear User!

You are viewing the archived version of the Property Forum website.

What you can do:

Go to the current edition page or Continue browsing