AGENDA

Centra Handlowe. Czy retail stracił blask?

11 września 2019 • 12:00-13:00 • Sala Balowa ABCDE

Tematyka

Nie, ale stoi przed nim więcej wyzwań niż 20 lat temu. Handel stoi na rozdrożu, ale nie ma jednego właściwego kierunku jego rozwoju. Różne drogowskazy pokazują, że w przyszłości zarządcy i właściciele centrów handlowych staną się analitykami cyfrowych danych, designerami usług lub kreatorami przekazów medialnych. Jak ma na imię sukces w handlu?