Regulamin konkursu PropTech Festival 2019

Organizator

Grupa PTWP oraz redakcja serwisów PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl, Housemarket.pl. 

Cel konkursu

Półfinał konkursu PropTech Festival 2019, skierowanego do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. To tu twórcy takich rozwiązań, wyselekcjonowanych z kilkudziesięciu zgłoszeń, które napłynęły do organizatora plebiscytu – Grupy PTWP, wydawcy PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl, zaprezentują się przed publicznością Property Forum 2019 oraz Jury PropTech Festival 2019. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie sumy głosów oddanych w głosowaniu na portalach PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl oraz ocen Jury przyznanych za prezentacje. Finał PropTech Festival 2019 odbędzie podczas Gali Prime Property Prize 2019, w trakcie której zostaną ogłoszeni autorzy trzech najlepszych technologii i rozwiązań.

Dla kogo

Nie tworzymy tematycznych barier – udział w rywalizacji mogą zadeklarować zarówno start-upy, jak i firmy z doświadczeniem, tworzące innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie w obiektach komercyjnych – biurowcach, hotelach, centrach handlowych, sklepach, magazynach i budynkach użyteczności publicznej. 9. W konkursie nie mogą wziąć udziału finaliści ubiegłych edycji promując to samo rozwiązanie i/lub usługę.

Co zyskasz

Współpracę i kontakty z szefami i przedstawicielami największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce: deweloperami, inwestorami, zarządcami i najemcami. Okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań podczas największej konferencji dla rynku nieruchomości komercyjnych w regionie – Property Forum 2019 oraz promocję na portalach PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl i Housemarket.pl i w mediach społecznościowych.

Jak wybieramy:

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca 2019.
 • Do zgłoszenia można dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia, wysyłając je na adres e-mail: nagrody@propertynews.pl. Maksymalny rozmiar maila nie może przekroczyć 10 MB. W tytule maila prosimy podać nazwę konkursu oraz nazwę firmy.
 • Przesłanie zdjęć jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w sieci Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia.
 • Redakcja portali PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl, Housemarket.pl wraz z Jury wybiera 15 najciekawszych zgłoszeń, które zostaną ogłoszone na portalach na początku sierpnia 2019.
 • Następnie odbędzie się głosowanie Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl, Housemarket.pl, które potrwa do 30 sierpnia 2019.
 • Kolejny etap to prezentacje najlepszych rozwiązań – 11 września 2019, w trakcie Property Forum 2019 i wybór zwycięzców – na podstawie głosów Jury i głosowania na portalach.
 • Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody przed Galą Property Forum 2019. 

Gala

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2019 – 11 września 2019.

Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych

 • Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do obsługi rejestracji lub zgłoszeń oraz wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
 • Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl 
 • Zebrane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii wręczenia nagród,
  • informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem,  w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
  • Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
 • Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl
 • Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.    
Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnych

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Property Forum.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie