V Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnychProperty Forum 2015

AGENDA

Atrakcyjność inwestycyjna Polski w nowych realiach

2 września 2021 • 13:45-14:45 • Sala Amsterdam-Ateny

Tematyka

13.45-13.55
Wprowadzenie do sesji – rozmowa z cyklu Real Estate Reviews:

25-lecie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jak zabiegać o inwestorów?

13.55-14.45
Atrakcyjność inwestycyjna Polski w nowych realiach

Pandemia COVID-19 spowodowała globalny spadek realizowanych projektów BIZ. Pojawiła się niepewność inwestorów, opóźnienia lub rezygnacje z planowanych przedsięwzięć. W statystykach Polska okazała się „odporna na wirusa” i uznana przez fDi Markets za trzecią najbardziej atrakcyjną lokalizację dla inwestycji zagranicznych na świecie. Czy w erze post-COVID atrakcyjność inwestycyjna Polski nie zgaśnie? Czy staniemy się jednym z beneficjentów postpandemicznych inwestycji? Jak utrzymać mocną pozycję na liście atrakcyjnych lokalizacji dla globalnych koncernów inwestujących w centra usług wspólnych, centra IT lub zaplecza badawczo-rozwojowe? Jak skorzystać na nearshoringu? Co to oznacza dla rynku nieruchomości? Promocja, proinwestycyjne rozwiązania, ulgi podatkowe, stabilność polityczno-społeczna – warunki wzrostu.

Retransmisja sesji