V Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnychProperty Forum 2015

AGENDA

Gorący rynek najemcy

3 września 2021 • 11:00-12:00 • Sala Balowa AB

Tematyka

11.00-11.10
Wprowadzenie do sesji – rozmowa z cyklu Real Estate Reviews:

Hybryda – nowy model pracy. Jak ją skutecznie wdrożyć?

11.10-12.00
Gorący rynek najemcy

Popularyzacja home office, różne scenariusze pracy hybrydowej, wyhamowanie popytu, rosnąca pula ofert do podnajmu – rynek najemcy jeszcze nigdy w historii polskiego sektora biurowego nie był tak gorący. Pustostany, czynsze, zachęty – w jakim punkcie jest sektor. Co przyniesie końcówka 2021 roku i kolejny rok?

Retransmisja sesji