Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnych Property Forum

AGENDA

Rynek pieniądza. Nieruchomości nadal atrakcyjnym produktem dla dużych inwestorów?

18 września 2023 • 12:00-13:00 • Sala Balowa A

Tematyka

Game Changer: finansowanie, ceny, rentowność i nieprzewidywalne stopy procentowe. Skala wyzwań i ocena ryzyka na rynku nieruchomości. Czy nieruchomości są nadal atrakcyjnym produktem dla dużych inwestorów? Jakie są alternatywy?

Retransmisja sesji