V Property Forum - impreza branży nieruchomości komercyjnychProperty Forum 2015

AGENDA

ESG na rynku nieruchomości w Polsce. Raport CSR i ESG na rynku nieruchomości w Polsce

20 września 2022 • 10:00-11:30 • Sala Balowa B

Tematyka

Jak deweloperzy, inwestorzy i doradcy na rynku nieruchomości dążą do minimalizacji wpływu nieruchomości na środowisko? W jaki sposób realizowane przez nich inwestycje i działania zmieniają miasta, wpływają na zrównowa-żony rozwój ośrodków i dbają o lokalną społeczność? Odpowiedzialność gospodarcza, w miejscu pracy, społeczna i wobec środowiska naturalnego. CSR a wojna w Ukrainie – najlepsze praktyki. Cykl wywiadów: „ESG i CSR w prak-tyce. Te case’y warto znać” oraz najnowsze dane o rynku.

Retransmisja sesji